Tichete sociale pentru sprijin educaţional în valoare de 500 lei/copil

Vor fi acordate tichete sociale pentru sprijin educaţional în valoare de 500 lei/copil, într-o tranșă unică, în următorii patru ani școlari. Banii vor putea fi folosiți pentru cumpărarea de rechizite și articole de vestimentaţie necesare frecventării școlii şi grădiniţei.

Fonduri europene în valoare de 120 milioane euro, alocate din Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, pentru aproximativ 410.000 copii dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial!

Criterii de eligibilitate:

  • Preșcolari: venitul net lunar/ membru de familie este de maximum 633 lei.
  • Elevii din ciclul primar și gimanzial: venitul net lunar/ membru de familie este de maximum 1.500 lei.