REPowerEU: România primește cu titlu de prefinanțare suma de 288 milioane de euro din partea Comisiei Europene

Comisia Europeană a efectuat către România plăți reprezentând prefinanțare din fondurile alocate REPowerEU, componenta 16 a Planului Național de Redresare și Reziliență. Prin urmare, 288 milioane de euro vor merge către România sub formă de sprijin financiar nerambursabil, iar această prefinanțare va contribui la accelerarea punerii în aplicare a măsurilor-cheie, investiții și reforme incluse în noul capitol REPowerEU.

„Această sumă, care va fi încasată de România în câteva zile, reprezintă o confirmare a eforturilor noastre constante de a construi o Românie mai modernă, mai curată și aliniată la standardele contemporane. Asta înseamnă, evident, și o Românie capabilă să răspundă rapid noilor provocări globale, iar cu sprijinul prefinanțării din partea Comisiei Europene, vom accelera punerea în aplicare a investițiilor cheie din RePowerEU”, a declarat Adrian Câciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Astfel, se va finanța realizarea obiectivelor legate de economisirea energiei, producția de energie curată și de diversificare a surselor de aprovizionare cu energie, cu scopul de a face Europa independentă de combustibilii fosili în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

Plata a fost efectuată în contextul aprobării de către Consiliul Uniunii Europene a Planului Național de Redresare și Reziliență revizuit al României, care include o nouă componentă REPowerEU, dar și ca urmare a semnării actului adițional la acordul de contribuție financiară.

Prefinanțarea reprezintă 20% din fondurile alocate suplimentar pentru finanțarea noilor capitole REPowerEU aferente statelor membre.

Reamintim faptul că noul capitol REPowerEU cuprinde două noi reforme și șapte investiții care se axează pe accelerarea producerii de energie verde, pe creșterea eficienței energetice a clădirilor și pe recalificarea și perfecționarea forței de muncă în domeniul generării de energie verde.