Peste 1 miliard de euro pentru finanțarea proiectelor de apă și apă uzată

Autoritatea de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă (AM) a publicat ghidul pentru finanțarea de noi proiecte în cadrul apelului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară”.

Bugetul alocat este în valoare de peste 1 miliard de euro (819,12 mil. euro Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv 181,39 mil. euro din Fondul de Coeziune).

Vor fi lansate 2 apeluri de proiecte, astfel:

  • Proiecte regionale de apă şi apă uzată;
  • Investiţii pentru modernizarea rețelei naționale de monitorizare a calității apei.

Acțiunile finanțate vor viza:

  • Construirea, reabilitarea și extinderea sistemelor de apă potabilă noi/ existente – captare și aducțiune, stații de tratare, măsuri legate de eficiență, rețele de transport și distribuție a apei destinate consumului uman în așezări care au cel puțin 50 locuitori/ sau distribuție de cel puțin 1000 m3 apă/zi;
  • Construirea, reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare noi/ existente şi construirea/reabilitarea/modernizare a stațiilor de epurare a apelor uzate care asigură colectarea şi epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e., fiind însă finanțate cu prioritate aglomerările peste 10.000 l.e., inclusiv soluții pentru un management adecvat pentru tratarea nămolurilor rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate;
  • Măsuri necesare pentru eficientizarea și sustenabilitatea investițiilor;
  • Operaţiuni pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul Operatorilor Regionali;
  • Modernizarea rețelei naționale de monitorizare a calității apei.

Proiectele finanțate vor fi realizate în baza Master Planurilor Judeţene actualizate, a Planurilor de Management ale Bazinelor Hidrografice (PMBH) și reflectate în cadrul Planului Național de Investiții.

Operaţiunile propuse spre finanțare constau în investiții integrate de dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată care vor contribui la respectarea Directivei (UE) 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale, respectiv Directiva (UE) nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman.