Persoanele care dețin distincția ”Tezaure umane vii” vor putea beneficia de indemnizație de merit

La propunerea Ministerului Culturii, Guvernul a adoptat un act normativ prin care criteriile de atribuire a indemnizaţiei de merit pentru domeniul culturii sunt completate cu o secțiune nouă, care să vizeze acordarea acestei indemnizații în domeniul patrimoniului cultural imaterial pentru deținătorii distincției „Tezaur Uman Viu”.

Meșteri în prelucrarea lemnului, metalelor, pieilor și blănurilor, realizarea portului popular, cântăreți de muzică vocală și instrumentală, ”Tezaurele umane vii” sunt garanția tradițiilor și un liant între generații.

Persoanele care dețin distincția ”Tezaure umane vii” vor putea beneficia de indemnizație de merit pentru domeniul culturii.