Extinderea programului Student Invest

În programul Student Invest s-au făcut următoarele modificări:

  • Creșterea sumei maxime care poate fi împrumutată până la 75.000 de lei,
  • Creșterea vârstei solicitanților, care poate fi acum până la 40 de ani, nu doar 31 de ani
  • Extinderea categoriile persoanelor eligibile: studenții, masteranzii și doctoranzii pot folosi banii pentru achitarea unor tratamente medicale, iar cei care sunt părinți pot plăti pentru educația sau activitățile copiilor (aparatură și instrumente pentru a-și urma abilitățile vocaționale).
  • Dobânda în acest program rămâne subvenționată 100% de Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse