Digitalizarea IMM-urilor Grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat lista primelor 1.020 proiecte admise la finanțare în cadrul apelului de proiecte „Digitalizarea IMM-urilor Grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale”. Proiectele care au obținut 100 de puncte în etapa de evaluare tehnică și financiară (ETF) au fost ierarhizate în funcție de criteriul de departajare: rentabilitatea activității operaționale în exercițiul financiar 2022, conform ghidului specific. Începând cu data de 5 decembrie 2023, deciziile de acceptare a finanțărilor vor fi comunicate solicitanților prin platforma proiecte.pnrr.gov.ro. Cu acest prilej, MIPE informează solicitanții că etapa de evaluare tehnică și financiară (ETF) a fost finalizată pentru toate cele 7.188 de cereri de finanțare, restul proiectelor depuse fiind în prezent în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității (CAE).

Având în vedere numărul foarte mare de cereri depuse, echipa MIPE depune eforturi pentru a finaliza a doua etapă de evaluare (CAE) pentru toate cererile depuse. Liste intermediare cu rezultatele procesului de evaluare vor fi publicate periodic.

Pentru a asigura gestionarea eficientă a numărului mare de cereri de finanțare depuse, MIPE a apelat printr-o procedură publică de achiziție la identificarea, achiziționarea și implementarea unei soluții de tip RPA (Robotic Process Automation), procedură câștigată de firma ETA2U care a propus și implementat cu succes tehnologia Tailent Automation Platform. Cu ajutorul Roboților software Tailent a fost acordat punctajul ETF și clasificarea proiectelor depuse în cadrul PNRR în ordinea descrescătoare a punctajelor.

Astfel, MIPE este una dintre primele instituții publice centrale care adoptă tehnologii inovatoare RPA, evidențiind angajamentul său ferm pentru eficientizarea proceselor administrative în linie directă cu misiunea ministerului de rolul de a intermedia accesul românilor la fondurile europene nerambursabile pentru ca România să se dezvolte sustenabil.

MIPE continuă să își consolideze angajamentul de a facilita accesul la finanțare pentru IMM-uri și de a susține transformarea digitală a sectorului privat. Această inițiativă reflectă eforturile constante ale MIPE de a stimula dezvoltarea economică și inovația în rândul întreprinderilor mici și mijlocii din România.