Acordarea venitului minim de incluziune

Modificările propuse de Ministerul Muncii vor debirocratiza sistemul de asistență socială, și oferă beneficiu în primul rând pentru familiile cu mulți copii, aflate în situații vulnerabile. Acest sprijin social urmărește prevenirea sărăciei, diminuarea riscului de excluziune socială și încurajarea copiilor care provin din familii cu venituri mici să participe la educație, știut fiind că educația reprezintă cea mai sigură cale de a ieși din sărăcie. VMI nu rezumă doar la acordarea unui sprijin financiar – va include și alte forme de sprijin privind ocuparea forței de muncă, educația, sănătate și locuirea. 

 • Venitul Minim de Incluziune va înlocui celelalte forme de ajutor social care anterior separat persoanelor vulnerabile. VMI înlocuiește atât venitul minim garantat, cât și alocația pentru susținerea familiei. Astfel beneficiarii eligibili pentru mai multe forme de ajutor social vor trebui  ca pe viitor să depună o singură cerere, iar beneficiile vor fi acordate printr-o plată lunară unică. 
 • Deci se reduce birocrația, statul are o evidență mai simplă și mai clară a acestor ajutoare sociale, iar beneficiarii pot accesa mai ușor serviciile sociale.

Scopurile principale sunt:

 • Sprijinirea copiilor din familiile cu venituri mici. 
 • Stimularea muncii, respectiv sprijinirea beneficiarilor de VMI de a ajunge în situația de a obține venituri suficiente din munca lor astfel încât să iasă din starea de sărăcie extremă. 

Cele două componente ale VMI

 • Componenta de incluziune: garanție că nicio familie nu are un venit mai mic de 275 lei/lună/membru de familie și că nicio persoană singură de peste 65 de ani nu are un venit mai mic de 400 de lei/lună. 
 • Componenta pentru familiile cu copii: garanția că nicio familie cu copii nu are un venit mai mic de 700 lei/lună/membru de familie
 • Dacă suma celor două componente este mai mică de 50 de lei, atunci se acordă 50 de lei. 

Beneficii pentru solicitanții de VMI

 • Plată unică lunară a sprijinului financiar acordat care asigură venitul minim conform celor două componente prezentate mai sus.
 • Asigurare medicală sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate
 • Asigurarea locuinței împotriva cutremurelor, inundațiilor și alunecărilor de teren.
 • Calitatea de consumator vulnerabil în baza căreia se acordă ajutor pentru încălzirea locuinței alte măsuri destinate acestei categorii de consumatori.
 • Sprijin pentru obținerea unui loc de muncă
 • Sprijin pentru participarea copiilor la educație