Acordarea primelor de carieră didactică pentru circa 220.000 de beneficiari

Serviciul public de educație reprezintă o prioritate strategică națională, iar statul dorește susținerea, modernizarea și eficientizarea acestui important serviciu public al României, pentru a îmbunătăți nivelul de educație și viitorul generațiilor de elevi și studenți.

În acest context, acordarea primelor de carieră didactică reprezintă o măsură care susține dezvoltarea profesională continuă a personalului didactic în vederea creșterii calității  și echității sistemului educațional și generează performanță pe termen lung în activitatea educațională, fiind un pilon important în susținerea serviciului public de educație.

De asemenea, se vor acorda prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic pentru a asigura sprijin în activitatea educațională și contribuie la îmbunătățirea standardelor de calitate a serviciului public de educație, fie prin participarea la cursuri de pregătire profesională, fie prin achiziționarea de bunuri materiale necesare pentru procesul de învățământ.

CINE VA BENEFICIA DE ACESTE PRIME

  • Personalul din învățământul preuniversitar de stat, cadre didatice, didactice auxiliare, aflate în activitate în anul școlar 2022-2023, precum și pentru o parte din personalul didactic având gradul didactic de conferențiar, șef de lucrări/lector și asistent universitar, precum și pentru personalul didactic auxiliar, din sistemul de învățământ universitar de stat, aflat în activitate în anul universitar 2022-2023;
  • Personalul nedidactic din învățământul preuniversitar aflat în activitate în anul școlar 2022-2023, precum și personalul nedidactic din învățământul universitar aflat în activitate în anul universitar 2022-2023.

CE SE VA ACORDA?

1) Prima de carieră didactică în valoare nominală de 1.500 lei, se acordă pe suport electronic, ca formă de susținere a activității didactice. Aceasta vizează următoarele categorii principale de cheltuieli:

a) cheltuieli privind cursurile de pregătire profesională, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;

b) cheltuieli pentru echipamente IT și alte echipamente didactice de tehnologia informației asimilate;

c) cheltuieli privind cărți de specialitate, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;

d) un procent de până la 30% din valoarea nominală a primei de carieră didactică pentru acoperirea de nevoi didactice individuale specifice ale cadrelor didactice.

2) Prima de carieră profesională se acordă sub formă de cursuri de pregătire profesională, precum și de alte categorii de cheltuieli necesare desfășurate în sprijinul activității educaționale, inclusiv kituri de pregătire profesională, dacă este cazul, pentru a susține activitatea didactică atât din sistemul de învățământ universitar de stat, cât și din sistemul de învățământ preuniversitar de stat. Limita plafonului anual este de 500 lei/an școlar.

Bugetul alocat acordării acestor prime este de 2,12 miliarde lei.