Acordarea de tichete educaționale de 500 lei

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a finalizat procedura prin care tichetele educaționale vor ajunge în toată țara la destinatarii eligibili. Aceste tichete (vouchere) educaționale sunt în valoare de 500 de lei.

În anul școlar 2023-2024, pentru tichetele sociale pe suport electronic sunt eligibili:

o   Preșcolarii înscriși în învățământul de stat, care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii:

  • au vârsta minimă de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului școlar curent (copiii pot fi înscriși la grădiniță și înainte să împlinească vârsta de 3 ani, dacă spațiul o permite, dar devin eligibili în luna în care împlinesc vârsta de 3 ani).
  • au vârsta maximă de 6 ani, împliniți după data de 1 septembrie a anului școlar curent;
  • venitul lunar pe membru de familie este maximum 633 lei;

o   Elevii din învățământul de stat primar și gimnazial, înscriși la cursuri de zi și care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 1.500 lei.