Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)

Ati selectat
VASLUI (schimba)
TANACU (schimba)


VASLUI

TANACU

 • Total investitii finalizate
  1.790.116,45 lei
 • Total investitii în derulare
  10.272.036,52 lei
 • Total investitii contractate
  6.431.852,86 lei
 • Total investitii implementate de CNI
  0,00 lei
 • Valoare totala a proiectelor de investitii
  18.494.005,83 lei

INVESTITII FINALIZATE

ObiectivSumaProgramFinalizat
Modernizare strada nr.16,localitatea Tanacu,comuna Tanacu,jud.Vaslui1.790.116,45 leiPNDL 12017

INVESTITII IN DERULARE

ObiectivSumaProgram
Modernizare prin asfaltare drum comunal DC27 A, strazi principale si secundare din comuna Tanacu, judetul Vaslui, L=7000 km8.015.720,00 leiPNDL 2
Modernizarea si dotarea caminului cultural din sat Tanacu, com. Tanacu, jud. Vaslui2.256.316,52 leiPNDR

INVESTITII CONTRACTATE

ObiectivSumaProgram
Alimentare cu apa amenajare poduri si podete in loc Tanacu si Benesti,comuna Tanacu,judetul Vaslui1.863.000,00 leiPNDL 1
Modernizare, reabilitare si dotare dispensar uman in comuna Tanacu, judetul Vaslui1.437.206,00 leiPNDL 2
Modernizare, reabilitare si dotare scoala gimnaziala nr.1, sat Tanacu, comuna Tanacu, judetul Vaslui3.131.646,86 leiPNDL 2