Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)

Ati selectat
VASLUI (schimba)
DRAGOMIRESTI (schimba)


VASLUI

DRAGOMIRESTI

 • Total investitii finalizate
  537.231,50 lei
 • Total investitii în derulare
  11.483.743,83 lei
 • Total investitii contractate
  558.252,00 lei
 • Total investitii implementate de CNI
  0,00 lei
 • Valoare totala a proiectelor de investitii
  12.579.227,33 lei

INVESTITII FINALIZATE

ObiectivSumaProgramFinalizat
Amenajare pod in localitatea Doagele, comuna Dragomiresti, judetul Vaslu537.231,50 leiPNDL 12018

INVESTITII IN DERULARE

ObiectivSumaProgram
Alimentare cu apa loc Radeni si Tulesti, comuna Dragomiresti851.708,99 leiPNDL 1
Asfaltare drumuri de interes local in comuna Dragomiresti, judetul Vaslui5.567.870,84 leiPNDL 2
Reabilitare si modernizare scoala cu clasele I-VIII, sat Doagele, comuna Dragomiresti, judetul Vaslui1.414.747,00 leiPNDL 2
Reabilitare si modernizare scoala Poiana Pietrei, comuna Dragomiresti, judetul Vaslui743.499,00 leiPNDL 2
Reabilitare si modernizare scoala primara Popesti, comuna Dragomiresti, judetul Vaslui636.418,00 leiPNDL 2
Extinderea si dotarea functionalului din cadrul Liceului Tehnologic Vladia din com. Dragomiresti, jud. Vaslui2.269.500,00 leiPNDR

INVESTITII CONTRACTATE

ObiectivSumaProgram
Modernizare Scoala Gimnaziala nr.1 Radeni, comuna Dragomiresti, judetul Vaslui - in vederea obtinerii autorizarilor sanitare de functionare558.252,00 leiPNDL 1