Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)

Ati selectat
VASLUI (schimba)
BALTENI (schimba)


VASLUI

BALTENI

 • Total investitii finalizate
  3.197.097,07 lei
 • Total investitii în derulare
  11.274.175,71 lei
 • Total investitii contractate
  0,00 lei
 • Total investitii implementate de CNI
  0,00 lei
 • Valoare totala a proiectelor de investitii
  14.471.272,78 lei

INVESTITII FINALIZATE

ObiectivSumaProgramFinalizat
Modernizare drum comunal DC 159 si drumuri de interes local in comuna Balteni, judetul Vaslui3.197.097,07 leiPNDL 12016

INVESTITII IN DERULARE

ObiectivSumaProgram
Construire Scoala cu 8 sali de clasa in comuna Balteni, judetul Vaslui2.572.420,00 leiPNDL 1
Construire Scoala primara 4 sali de clasa in sat Balteni Deal, comuna Balteni judetul Vaslui1.465.852,71 leiPNDL 1
Extindere retea alimentare cu apa, comuna Balteni, judetul Vaslui1.045.980,00 leiPNDL 2
Modernizare strazi in localitatile Balteni si Balteni Deal, comuna Balteni, judetul Vaslui4.536.360,00 leiPNDL 2
Modernizare si dotare dispensar uman in localitatea Balteni, comuna Balteni, judetul Vaslui1.653.563,00 leiPNDL 2