Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)

Ati selectat
BUZAU (schimba)
FLORICA (schimba)


BUZAU

FLORICA

 • Total investitii finalizate
  5.981.985,99 lei
 • Total investitii în derulare
  8.333.942,00 lei
 • Total investitii contractate
  0,00 lei
 • Total investitii implementate de CNI
  0,00 lei
 • Valoare totala a proiectelor de investitii
  14.315.927,99 lei

INVESTITII FINALIZATE

ObiectivSumaProgramFinalizat
Prima infiintare sistem canalizare ape uzate si statie de epurare si prima infiintare retea de alimentare cu apa (captare subterana, depozitare, tratare) imprejmuiri si spatii tehnice, comuna Florica5.981.985,99 leiPNDL 12017

INVESTITII IN DERULARE

ObiectivSumaProgram
Modernizare drumuri satesti, sat Florica, comuna Florica, jud Buzau8.333.942,00 leiPNDL 2