Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)

Ati selectat
BUZAU (schimba)
C.A. ROSETTI (schimba)


BUZAU

C.A. ROSETTI

 • Total investitii finalizate
  2.929.164,90 lei
 • Total investitii în derulare
  24.344.922,58 lei
 • Total investitii contractate
  0,00 lei
 • Total investitii implementate de CNI
  0,00 lei
 • Valoare totala a proiectelor de investitii
  27.274.087,48 lei

INVESTITII FINALIZATE

ObiectivSumaProgramFinalizat
Reabilitare si modernizare DC 19 si DC 20, comuna CA Rosetti, judetul Buzau2.929.164,90 leiPNDL 12017

INVESTITII IN DERULARE

ObiectivSumaProgram
Sistem de canalizare menajera si alimentare cu apa satele CA Rosetti, localitatea CA Rosetti, Balhacu, Cotu Ciorii, Vizireni, com. CA Rosetti, judetul Buzau18.260.049,00 leiPNDL 1
Lucrari scoala gimnaziala C.A. Rosetti1.550.054,00 leiPNDL 2
MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA C.A. ROSETTI4.534.819,58 leiPNDR