Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)

Ati selectat
BUZAU (schimba)
BUDA (schimba)


BUZAU

BUDA

 • Total investitii finalizate
  0,00 lei
 • Total investitii în derulare
  9.033.801,12 lei
 • Total investitii contractate
  6.774.877,00 lei
  in contractare 883.000,00 lei
 • Total investitii implementate de CNI
  0,00 lei
 • Valoare totala a proiectelor de investitii
  16.691.678,12 lei

INVESTITII IN DERULARE

ObiectivSumaProgram
Prima infiintare sistem canalizare ape uzate si statie de epurare si prima infiintare retea de alimentare cu apa, imprejmuiri si spatii tehnice , in localitatea Buda, comuna Buda8.716.848,12 leiPNDL 1
Reabilitare Gradinita cu program normal in satul Toropalesti - catun Pietroiu, comuna Buda316.953,00 leiPNDL 1

INVESTITII CONTRACTATE

ObiectivSumaProgram
Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare in satul Mucesti-Danulesti, comuna Buda, jud Buzau2.800.000,00 leiPNDL 2
Modernizare si dotare dispensar uman in comuna Buda, jud Buzau1.364.109,00 leiPNDL 2
Scoala gimnaziala cu clasele I-VIII sat Buda , comuna Buda2.610.768,00 leiPNDL 2

INVESTITII IN CONTRACTARE

ObiectivSumaProgram
Consolidare modernizare si dotare gradinita cu program normal sat Buda comuna Buda, jud Buzau883.000,00 leiPNDL 2